Ingatlanjog

Jogi szolgáltatások

Ingatlanforgalmi szakjogászként közel 20 éves tapasztalattal várom az Ügyvédi irodámban az adott ügyre szabott, rugalmas és teljes körű ügyintézéssel minden ingatlannal kapcsolatos jogi kérdésben, bírósági, hatósági eljárásokban.

Kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy a jogügyletek minden ügyfél számára megnyugtató módon, szerződéses akaratuknak megfelelő módon záruljon le.

Irodám a következő jogi szolgáltatásokkal áll az Ügyfelek rendelkezésére:

• Lakás, ház, telek, termőföld, ipari ingatlan, egyéb ingatlanok adásvételi szerződésének elkészítése, véleményezése, igény esetén képviselet a tárgyalások során

• Lakás, iroda bérleti, albérleti szerződések elkészítése, véleményezése

• Egyéb ingatlanjogi szerződések szerkesztése (pl: ajándékozási, csere stb.)

• Eljárási képviselet a Földhivatal előtt (pl: tulajdonjog-, haszonélvezeti jog-, jelzálogjog bejegyzésére vagy törlésére irányuló eljárások.)

• Társasház alapítása, társasházi alapító okirat, működési szabályzatok elkészítése, módosítása

• Építési joggal kapcsolatos tanácsadás, építési munkákkal, engedélyekkel összefüggő jogi képviselet és ügyintézés

• Ingatlan perekben ügyvédi képviselet

Az ügyvédi munkadíj adásvételi szerződések kötése esetén az alábbi szolgáltatásokat foglalja magában:

• Személyes konzultációt és igényfelmérést,

• A szerződéstervezetek felekkel való egyeztetését,

• Az eljárásban benyújtásra kerülő valamennyi dokumentum elkészítését és ellenjegyzését,

• Tanácsadást az adó és illetékkedvezményekről és mentességekről,

• A NAV adatlap kitöltését és megküldését a földhivatal részére,

• Szükség esetén iratbetekintést,

• Teljes körű- földhivatali ügyintézést és a szerződésben foglalt változások ingatlan-nyilvántartásban történő eljárásában való képviseletét,

• Igény szerint soron kívüli eljárást.

Időpontfoglalás